IN ENGLISH  
Krajewska
Jeśli jesteś już w Kanadzie i chcesz pozostać na stałe,
czekasz w USA lub w Europie albo starasz się prosto z Polski

KANCELARIA PRAWNA
MARII KRAJEWSKIEJ POMOŻE
CI W IMIGRACJI DO KANADY

space333333
Wykorzystujemy optymalnie wszelkie dostępne programy rządu kanadyjskiego: federalne, prowincjonalne, biznesowe, humanitarne i łączenia rodzin (sprawy małżeńskie, sprowadzanie rodziców i dzieci)
Studia albo praca = pobyt stały
SPROWADZAMY
STUDENTÓW
ZAŁATWIAJĄC
WIZY STUDENCKIE
ZAŁATWIAMY POZWOLENIA
NA PRACĘ DLA
WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW Z RODZINAMI
PRZYJAZD NA STUDIA ALBO
DO PRACY OTWIERA DROGĘ DO
STAŁEGO POBYTU W KANADZIE
I OBYWATELSTWA

Specjalizujemy się w odwołaniach od negatywnych decyzji władz imigracyjnych

NOWY PROGRAM EXPRESS ENTRY!

O Marii Krajewskiej
Kontakt z nami
Programy emigracyjne
Po co konsultant? O biurze Ocena szans

Biuro zapewnia profesjonalną obsługę i pełną dyskrecję
Artykuly
 

Maria Krajewska

Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego, posiada dyplom Immigration Practitioner z najwyższym odznaczeniem z Seneca College of Applied Arts and Technology w Toronto oraz 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa imigracyjnego.
Jest licencjonowanym konsultantem imigracyjnym, członkiem Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych, (The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council),
JEDYNEJ(!) organizacji, która nadaje konsultantom uprawnienia do reprezentacji klientów.
logo ICCRC

Jest także członkiem Kanadyjskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Konsultantów Imigracyjnych (Canadian Association of Professional Immigration Consultants (CAPIC-Executive Board).
Logo CAPIC

Jest częstym gościem programów telewizyjnych TvPolonia i Omni Television oraz Radia7 w Toronto, gdzie występuje jako ekspert prawa imigracyjnego. Prowadzi także swoją rubrykę felietonów w Biuletynie Polonijnym.

 

wróć
O Marii Krajewskiej
   
E-mail  

wróć
O Marii Krajewskiej
Kontakt z nami
Programy emigracyjne
Po co konsultant?O biurze
Ocena szans

 

 

Artykuly

Nasz telefon w Kanadzie   phone number
Nasz faks w Kanadzie   fax
Napisz list lub umów się
i przyjdź na spotkanie
w naszym biurze
 


120 Carlton St.
Suite 304 (3-cie piętro)
Toronto Ontario M5A 4K2

Połącz się
przez
Skype
  Skype Me™!
maria.immigrationcanada

Przyjmujemy
w dogodnych godzinach
w biurze w Toronto
(łatwy dojazd metrem)
oraz udzielamy indywidualnych
konsultacji w Montrealu
i Mississauga

 
Zobacz dużą mapę
     
    Proszę pamiętać! Nasze biuro odpowiada na telefony w lokalnych godzinach pracy czasu kanadyjskiego co przekłada się na 16.oo – 23.oo czasu polskiego.

     
 

Oferujemy usługi prawne optymalnie dobrane do sytuacji każdego klienta w celu uzyskania pobytu stałego w oparciu o poniższe programy imigracyjne.

Podania o stały pobyt w nowym systemie
EXPRESS ENTRY
w skład którego wchodzą:

• Federalny program dla pracowników wykwalifikowanych tzw. imigracja niezależna lub program punktowy (ang. Federal Skilled Worker Program)

• Federalny program dla zawodów rzemieślniczych
(ang. Federal Skilled Trades Program)

• Program w oparciu o zdobyte co najmniej roczne doświadczenie kanadyjskie
(ang. Canadian Experience Class)

• Podania oparte na prowincjonalnej nominacji do wszystkich prowincji Kanady
(ang. Provincial Nominees)

Podania Biznesowe (ang. Business Class Immigration)

Federalny program dla przedsiębiorców (ang. Federal Enrepreneur)

Federalny program dla inwestorów (ang. Federal Investor)

Sponsorowanie członków rodziny (ang. Family Sponsorship Application)

Podanie humanitarne (ang. Humanitarian and Compassionate Ground Application)

Wszystkie programy imigracyjne do Quebecu,
który ma własny system oceny imigrantów

Oferujemy również porady i usługi prawne zainteresowanym przyjazdem do Kanady na pobyt tymczasowy do pracy, na studia lub wizytę:

Program dla opiekunek (ang. Live-in Caregiver)

Pozwolenia na naukę oraz ich przedłużenia
(ang. Student Permit Application/Extension)

Pozwolenia na pracę oraz ich przedłużenia
(ang. Work Permit Application/Extension)

Wizy turystyczne oraz ich przedłużenia
(ang. Visitor Visa Applications/Extension)

Program dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć kanadyjskie doświadczenie
(ang.International Experience Canada)


Dostępne trzy kategorie:

• • •
Working Holidays – otwarte roczne pozwolenie na pracę

• • •
Young Professionals – rozwój zawodowy, pozwolenie
na pracę dla konkretnego pracodawcy i na konkretną pozycję

• • •
International Co-Op – międzynarodowe praktyki studenckie – wymogiem jest status studenta, pozwolenie na pracę dotyczy konkretnego pracodawcy i musi mieścić się w zakresie dziedziny studiów

Podania o kanadyjskie obywatelstwo
(ang. Applications for Canadian Citizenship)

Podania o przedłużanie kart stałego pobytu
(ang. PR card renewal)

Podania o rehabilitację kryminalną oraz o uzyskanie specjalnej wizy na wjazd do Kanady pomimo posiadania kryminalnego skazania
(ang. Temporary Resident Permit)

Obrona przed deportacją, reprezentacja w sądzie apelacyjnym, reprezentacja przed CBSA (ang. Canadian Border Services Agency) w przypadku uruchomienia postępowania zmierzającego do wydalenia z Kanady oraz o zwolnienie z aresztu imigracyjnego (ang. Detention review)

Podania o uzyskanie zgody ministra na powrót do Kanady po deportacji
(ang. Authorization to return to Canada)


Biuro Marii Krajewskiej prowadzi również usługi cywilno-prawne: akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty, tłumaczenia.Szerzej o wybranych programach

Express Entry

Express Entry to nowy system imigracyjny funkcjonujący w Kanadzie od 1 stycznia 2015 roku. W systemie tym zawierają się cztery dawne programy: Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades, Canadian Experience Class oraz część Provincial Nominee Program. Aby móc zarejestrować się w tym systemie trzeba spełniać warunki przynajmniej jednego programu. System obsługiwany jest za pomocą tzw. Comprehensive Ranking System, który punktuje kandydatów za wiek, wyształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka, ofertę pracy zaakceptowaną przez kanadyjski urząd zatrudnienia oraz inne czynniki mające wpływ na emigrację. Osoby posiadające największą liczbę punktów są losowane a następnie zapraszane do złożenia aplikacji o pobyt stały. Tzw. Draws czyli cykliczne losowania odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Poniżej tabela z pierwszymi losowaniami oraz liczbą punktów niezbędnych do otrzymania zaproszenia.

Wykres

W skład Express Entry wchodzą następujące programy (aby móc zakwalifikować się na któryś z nich, a co za tym idzie wypełnić swój profil zgłoszeniowy w systemie, muszą być spełnione jego wymogi formalne):

• • •
Canadian Experience Class (m.in. wymagane jest co najmniej roczne doświadczenie pracy w Kanadzie oraz możliwość udokumentowania go)

• • •
Federal Skilled Worker Program (niezbędne zdobycie minimalnej liczby punktów za czynniki takie jak wiek, znajomość języka, edukację, doświadczenie zawodowe na wykwalifikowanej pozycji – najlepiej z ofertą pracy zaakceptowaną przez kanadyjski urząd zatrudnienia), bliską rodzinę w Kanadzie oraz inne czynniki)

• • •
Federal Skilled Trades (niezbędne zdobycie minimalnej liczby punktów za czynniki takie jak wiek, znajomość języka, edukację, czeladnicze lub rzemieślnicze doświadczenie zawodowe, bliską rodzinę w Kanadzie oraz inne czynniki)

• • •
Provincial Nominee Program (m.in. otrzymanie prowincjonalnej nominacji na podstawie oferty pracy zaakceptowanej przez urząd prowincjonalny dla dużych firm)

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

 

Pozwolenia na pracę

O pozwolenie na pracę w Kanadzie należy wystąpić do kanadyjskiego konsulatu lub ambasady za granicą lub w porcie wjazdu. Obowiązuje zasada, że trzeba mieć poważną ofertę pracy od kanadyjskiego pracodawcy i uzyskać akceptację tej oferty przez kanadyjski Urząd Zatrudnienia. Nie ma tu miejsca na żadne wątpliwości co do autentyczności dokumentów, zaświadczeń z pracy. Sprawdzanie np. zeznań podatkowych jest normą. Konkretne wymagania zależą od programu. Prócz pozwoleń na pracę, które wydawane są na konkretną pozycję i do konkretnego pracodawcy (zgodnie z ofertą pracy zaakceptowaną przez urząd zatrudnienia), wyróżniamy jeszcze pozwolenia na pracę tzw. otwarte (można na nich podjąć zatrudnienie w dowolnej firmie i na dowolnej pozycji, oczywiście z pewnymi ograniczeniami). Do otwartych pozwoleń na pracę należą m.in.:

• • •
Pozwolenia na pracę w ramach programu IEC

• • •
Pozwolenia na pracę otrzymywane przez małżonków osób przebywających na study permit

• • •
Pozwolenia na pracę wydawane po ukończeniu studiów tzw. Post-Graduate Work permit

• • •
Pozwolenia na pracę dla osób sponsorowanych przez małżonków, przebywających w Kanadzie i procesowanych o pobyt stały w Kanadzie

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -


Programy imigracji do poszczególnych prowincji Kanady (np. do Onatrio)

Każda prowincja ma własny program imigracyjny, który umożliwia przyjazd pracownikom wykwalifikowanym w oparciu o ofertę pracy, którą zainteresowany przyjazdem otrzymuje od dużej firmy kanadyjskiej. Oczywiście sam wnioskodawca jak i firma ubiegająca się o pozwolenie na zatrudnienie muszą spełniać szereg warunków. Pracodawca musi np. wykazać odpowiednie dochody i ilość pracowników, a zainteresowany ze swojej strony musi pokazać, że ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do uzyskania nominacji. Dla niektórych osób zaletą tego programu może być fakt, iż w porównaniu z federalnym programem punktowym, np. ontaryjski program (Ontario Provincial Nominee Program) nie wymaga przedłożenia wyników egzaminu ze znajmości języka angielskiego. Zaś minusem tego programu jest jego cena – opłaty administracyjne są dużo wyższe niż w przypadku jednego z programów wchodzących w skład Express Entry.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

Program dla opiekunek do dzieci i osób starszych

Program ten skierowany jest do osób, które składają podania spoza Kanady. Innymi słowy, nie obejmuje osób przebywających w Kanadzie nielegalnie – chyba że wyjadą z kraju. Program ten działa w zasadzie dwutorowo, tzn. – z jednej strony, jeśli ktoś szuka w Kanadzie opiekunki do dziecka lub osoby starszej, to może próbować znaleźć taką osobę w Polsce, np. wśród rodziny lub znajomych; z drugiej strony – kandydat posiadający odpowiednie doświadczenie może szukać pracodawcy w Kanadzie, gdyż istnieje tutaj zapotrzebowanie na tego typu pracowników. Osoba, która ubiega się o przyjazd do Kanady do opieki nad dzieckiem lub osobą starszą musi mieć ukończoną szkołę średnią i znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się (poparte odpowiednim egzaminem językowym). Powinna ponadto wykazać, iż na przestrzeni ostatnich 3 lat przepracowała przynajmniej rok w podobnym charakterze, bądź mieć ukończony minimum 6-miesięczny kurs opieki. Program ten pozwala na ubieganie się o stały pobyt w Kanadzie po upływie 2 lat. Należy przy tym pamiętać, że aplikacja musi być przygotowana bezbłędnie. Aplikacje z błędami są albo odrzucane, albo ich rozpatrywanie trwa lata, ze względu na konieczność dostarczania coraz to nowych dokumentów. W przypadku opiekunek wymagana jest przede wszystkim akceptacja oferty pracy przez Urząd Zatrudnienia co jest skomplikowaną i administracyjną procedurą.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -


International Experience Canada –program dla młodych

Jak każdy program zezwalający na przyjazd, International Experience Canada ma ograniczoną ilość miejsc (określonych na podstawie umowy bilateralnej danego państwa z Kanadą), które przydzielane są w kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu (dla Polski jest to 750 wiz na rok). Zainteresowani polscy obywatele w wieku między 18 a 35 rokiem życia mogą podjąć pracę w Kanadzie przez okres maksymalnie jednego roku w trzech kategoriach:

1) Working Holidays – otwarte pozwolenie na pracę (650 miejsc)

2) Young Professionals – rozwój zawodowy (50 miejsc)

3) International Co-Op – międzynarodowe praktyki studenckie (50 miejsc)

Wymogi obowiązujące w każdej z tych kategorii odpowiadają charakterowi konkretnego programu. Jednak podstawowe wymagania takie jak m.in. odpowiedni wiek, posiadanie polskiego obywatelstwa, ważny polski paszport biometryczny, przedłożenie świadectwa o niekaralności, wykupienie ubezpieczenia medycznego i ubezpieczenia pokrywającego ewentualny pobyt w szpitalu, jak również posiadanie zabezpieczenia finansowego (minimalny próg to $2,500 CAD) - są wspólne wszystkim trzem. Osobom starającym się o pozwolenie na przyjazd do Kanady w oparciu o International Experience Canada, nie może towarzyszyć rodzina (współmałżonek lub dzieci). Odpowiednie wykorzystanie czasu podczas pobytu w Kanadzie w ramach tego programu może otworzyć drogę do ubiegania się o stały pobyt.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

Podania o kanadyjskie obywatelstwo

Według nowych przepisów, aby starać się o obywatelstwo kanadyjskie trzeba będzie spełnić szereg wymogów, a w tym: przebywać w Kanadzie co najmniej 4 z ostatnich 6 lat, zdać egzamin językowy (angielski bądź francuski) oraz test wiedzy o Kanadzie. Podanie o obywatelstwo kanadyjskie jest ukoronowaniem drogi każdego emigranta. Przed złożeniem aplikacji oraz dokonaniem opłat procesowych należy przygotować bardzo szczegółową listę wyjazdów poza Kanadę (ang. residency calculator), która determinuje czy dana osoba może ubiegać się o obywatelstwo czy musi jeszcze poczekać. Bardzo ważne jest wypełnienie tej części najdokładniej jak to tylko możliwe, ponieważ urzędnik zawsze może zaprosić taką osobę na rozmowę celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

 

Wizy studenckie

Osoba, która jest zainteresowana podjęciem studiów w Kanadzie musi wystąpić o pozwolenie, tzw. study permit. Otrzymuje się je w Polsce przed wyjazdem. W Kanadzie nie można studiować bez tego pozwolenia, chyba że są to kursy trwające krócej niż 6 miesięcy, np. kursy gotowania czy kilkutygodniowe kursy językowe. Warunkiem koniecznym do otrzymania pozwolenia, o którym mowa, jest przedłożenie oficjalnego listu z uczelni potwierdzającego przyjęcie oraz zdanie egzaminu TOEFL (może być również IELTS lub CELPIP, wszystkie w wersji academic). Według nowych przepisów, wraz z pozwoleniem na podjęcie nauki na programie profesjonalnym student otrzymuje otwarte pozwolenie na pracę do 20 godzin w tygodniu. Ta opcja nie jest możliwa dla osób podejmujących wyłącznie naukę języka angielskiego. Ogromną zaletą "study permit" jest możliwość wystąpienia o pozwolenie na pracę, bezpośrednio po zakończeniu edukacji (ang. Post-Graduate work permit), o które należy wystąpić do 90 dni po zakończeniu programu. Długość pozwolenia jest uwarunkowana długością studiów.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

 

Wizy turystyczne

Aby otrzymać wizę turystyczną należy wykazać, iż wyjazd do Kanady ma charakter tymczasowy. Aby uzyskać wizę nie jest potrzebne składanie podania w Ambasadzie w Warszawie, ale ciągle trzeba się o taką wizę ubiegać po przylocie do Kanady na lotnisku lub w innym miejscu przekraczania granicy. Trzeba przekonać oficera, że przyjazd ma charakter tymczasowy. Jeśli osoba występująca o wizę turystyczną jest młoda, nie ma stałej pracy, pozostaje na utrzymaniu rodziców i nie założyła jeszcze w Polsce rodziny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może chcieć zostać w Kanadzie po upływie ważności wizy turystycznej i że na przykład podejmie pracę "na czarno". Nie można, niestety, składać apelacji w przypadku odmowy wystawienia wizy turystycznej do Kanady. Można natomiast wystąpić jeszcze raz po upływie pewnego okresu, pod warunkiem, że zmieni się sytuacja życiowa aplikanta. W sytuacji, kiedy chcemy zaprosić bliską osobę na kilka tygodni do Kanady, warto wysłać zaproszenie poświadczone notarialnie. Dodatkowo należy zapewnić danej osobie nocleg, jedzenie, jak również wykupić ubezpieczenie medyczne. Warto wiedzieć, że obecnie w prawie imigracyjnym istnieje przepis, który w sytuacji, gdy osoba przebywająca w Kanadzie zapomni przedłużyć wizę turystyczną, umożliwia staranie się o odzyskanie statusu turysty przez okres 3 miesięcy od momentu wygaśnięcia ważności tejże wizy. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi opłatami oraz koniecznością przedstawienia stosownego uzasadnienia. Wizę należy przedłużyć, gdyż inaczej trzeba się liczyć z otrzymaniem nakazu wyjazdu z Kanady i wszystkimi tego konsekwencjami.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

 

Sponsorowanie współmałżonków

Wielu osobom wydaje się, że ślub z obywatelem Kanady (lub stałym rezydentem) jest jednoznaczny z otrzymaniem pozwolenia na pobyt stały. Oczywiście prawda jest inna. Obywatel lub stały rezydent musi sponsorować swojego małżonka oraz udowodnić, iż małżeństwo jest zawarte bona fide, czyli w dobrej wierze. Cała procedura sponsorstwa jest złożona, nic nie odbywa się automatycznie. Samo wypełnienie aplikacji nie wystarczy, nawet jeśli udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. Małżonkowie mogą być przesłuchiwani pod kątem prawdziwości związku. Często urzędnicy imigracyjni używają różnych technik w czasie przesłuchań w celu ustalenia rzeczywistych relacji między małżonkami. U wnioskodawców nierzadko znacznie wzmaga się zdenerwowanie, jako że nie spodziewają się podchwytliwych i szczegółowych pytań. Zdarza się, że podają informacje sprzeczne z tym co widnieje w aplikacjach. Sponsorowanie małżonków może być z wewnątrz lub zewnątrz Kanady i jest podyktowane aktualnym miejscem zamieszkania oraz sytuacją osoby sponsorowanej.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

 

Sponsorowanie rodziców i dziadków

Obecnie okres oczekiwania na zakończenie sprawy to ponad 2 lata, oczywiście przy założeniu, że aplikacja jest dobrze przygotowana. Nowe przepisy zakładają, że program sponsorowania rodziców lub dziadków otwiera się raz w roku, 2 stycznia i przewiduje pulę 5000 miejsc na tego typu podania. Doświadczenie pokazuje, że wszystkie miejsca rozchodzą się w przeciągu kilku dni a każda aplikacja powyżej limitu, lub źle/niedokładnie przygotowana zostaje zwrócona do klienta. Taka osoba musi czekać na kolejną edycję programu w przyszłym roku. Po ostatniej zmianie w prawie imigracyjnym można ubiegać się o wizy turystyczne wielokrotne, które pozwolą rodzicom na odwiedzanie rodziny w Kanadzie podczas oczekiwania na stały pobyt. W tym miejscu należy wspomnieć, iż wiele osób nie ma świadomości, że nawet w klasie rodzinnej muszą być spełnione pewne wymogi, aby sprowadzenie rodziców do Kanady było możliwe. Trzeba między innymi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi oraz podpisać zobowiązanie finansowe na 20 lat. Kolejnym warunkiem jest otrzymanie zaświadczenień o niekaralności i przejście badań lekarskich przez rodziców. Istnieje bowiem wiele chorób, które mogą automatycznie zdyskwalifikować rodziców już na starcie. Między innymi dlatego warto w tego typu sprawach kontaktować się z profesjonalistą.

Więcej na temat programu w sekcji - A R T Y K U Ł Y -

wróć
O Marii KrajewskiejKontakt z namiProgramy emigracyjnePo co konsultant?O biurze
Ocena szans

 

 

Artykuly

 

 

 

 
   

ZASTANAWIASZ SIĘ DLACZEGO WARTO ZATRUDNIĆ KONSULTANTA IMIGRACYJNEGO?

Oto lista argumentów, które, być może, ułatwią zainteresowanym podjęcie decyzji, czy warto zatrudnić profesjonalistę. Będzie tu oczywiście mowa o konsultantach, którzy działają w majestacie prawa i są członkami "The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council".

Konsultant analizuje indywidualną sytuację danej osoby lub rodziny
i wybiera optymalny program odpowiadający obecnym realiom.

Przygotowuje aplikację w imieniu klienta
(i składa na niej swój podpis).

Czuwa nad prawidłowym przebiegiem sprawy.
Prowadzi korespondencję z urzędnikami imigracyjnymi
i odpowiada na dodatkowe pytania.

Oszczędza Twój czas znacznie zwiększając szansę powodzenia danej sprawy.

Przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

Reprezentuje klientów przed Trybunałem Imigracyjnym.

Przygotowuje odwołania od negatywnych decyzji.

W razie potrzeby uwalnia z aresztu imigracyjnego

Trochę szczegółów.

Konsultant przeanalizuje indywidualną sytuację osoby lub rodziny, która ubiega się o uzyskanie pobytu stałego w Kanadzie lub chce przyjechać do pracy na podstawie pozwolenia na pracę - i wybierze optymalny program odpowiadający obecnym realiom.

Konsultant imigracyjny musi mieć wyższe wykształcenie i ukończony roczny kurs z zakresu prawa imigracyjnego zakończony egzaminem. Kolejny wymóg to złożenie pozostałych egzaminów w celu uzyskania członkostwa w "The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council" - jedynej organizacji w Kanadzie, umożliwiającej uzyskanie licencji na płatne doradztwo imigracyjne. Ponieważ, co oczywiste, programy imigracyjne wciąż się zmieniają, konsultanci zobligowani są do uczestnictwa w różnego rodzaju seminariach i spotkaniach z urzędnikami imigracyjnymi, organizowanych przez "The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council" oraz "Canadian Association of Professional Immigration Consultants" - stowarzyszenia reprezentujące interesy konsultantów. Tego rodzaju seminaria to prawdziwa skarbnica wiedzy, dzięki której konsultanci są na bieżąco ze wszelkimi zmianami w prawie imigracyjnym. Ważna jest tutaj nie tylko znajomość prawa, ale również wszelkich procedur. Warto wiedzieć, iż nawet czas rozpatrywania aplikacji, różny w różnych placówkach, ma znaczenie. Miejsce, do którego aplikacja zostanie wysłana może bowiem wpłynąć na czas oczekiwania na decyzję.

Jest rzeczą oczywistą, że od wyboru programu zależy powodzenie całej sprawy. Dlatego tak ważna jest pomoc profesjonalisty. Konsultant potrafi ocenić sytuację i podjąć odpowiednie kroki, by na końcu drogi uzyskać zamierzony efekt.

Nadmienię, że gdybym godziła się prowadzić sprawy wszystkich osób, które zgłaszają się do mojego biura, miałabym zapewne dwa razy więcej pracy. Jednak połowie klientów muszę po prostu odmawiać, gdyż nie kwalifikują się na żadne programy imigracyjne. Jestem zdania, iż lepiej jest, gdy zainteresowane osoby zyskują tę świadomość w czasie pierwszych konsultacji, niż zmuszone są czekać kilkanaście miesięcy na decyzję, która musi być odmowna – dodatkowo ponosząc przy tym niepotrzebne koszty.

Ogromnie ważne jest też doświadczenie konsultanta. Tego nie sposób przecenić. Prowadząc dziesiątki podobnych spraw potrafię przewidzieć, jakie dodatkowe dokumenty mogą byc potrzebne, i proszę klienta o ich przygotowanie, nie czekając na ewentualne instrukcje ze strony urzędnika.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, uzasadnień i tłumaczeń ma w dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie. Większość aplikacji nie opiera się bowiem na bezpośrednich rozmowach z urzędnikami, ale na analizie dokumentów przesłanych przez klienta do urzędu imigracyjnego (ambasady, konsulatu albo do centrum rozpatrującego aplikacje imigracyjne). Każdy błąd lub niejasność są oceniane na niekorzyść klienta. Z kolei na wyjaśnienia jest już wtedy za późno.
Niedawno do mojego biura zgłosił się rodowity Kanadyjczyk, który sponsorował swoją żonę, Polkę, i sam przygotował aplikację. Pomimo że od dłuższego czasu są w związku, on jest człowiekiem wykształconym, a język angielski jest jego językiem ojczystym, aplikacja nie przekonała urzędnika, który wydał decyzję odmowną.

Od takich decyzji można się oczywiście odwołać, ale to skomplikowana i czasochłonna procedura, co za tym idzie, również kosztowna. Apelacje wymagają zupełnie innego podejścia niż standardowa aplikacja. Poza tym dodatkowe procedury zabierają cenne miesiące. Klienci często zapominają, jak wiele mogą zyskać powierzając prowadzenie sprawy imigracyjnej profesjonaliście. Nawet osoba doświadczona pracuje nad nią kilka dni lub nawet tygodni, najpierw przygotowując aplikację, a później na bieżąco śledząc przebieg całej procedury. W przypadku aplikacji sponsorskich czas jest istotny, ponieważ przedłużajaca się sprawa narzuca rozłąkę, której, co oczywiste, każda para chce uniknąć. Zatrudnienie profesjonalisty przekłada się na krótszy okres oczekiwania na rozstrzygnięcie między innymi dlatego, że nie trzeba dostarczać dodatkowych (w sytuacji, gdy urzędnik potrzebuje wyjaśnień) lub brakujących informacji. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż konsultant ma możliwość kontaktowania się urzędnikami, jeśli zaistnieje taka potrzeba. W sytuacji zaś, gdy klient występuje z aplikacją o pozwolenie na pracę, zaoszczędzony czas przekłada się na pieniądze, gdyż osoba wcześniej zaczyna zarabiać według kanadyjskich stawek.

Departament Obywatelstwa i Imigracji podaje, że zatrudnienie konsultanta imigracyjnego nie wiąże się z wyjątkowym traktowaniem, ani też nie wpływa na szybsze rozstrzygnięcie sprawy. Istotnie, nie ma dwóch oddzielnych zbiorów aplikacji - jednej dla osób działających samodzielnie, drugiej dla tych, które są reprezentowane przez konsultantów. Wszystkie aplikacje są rozpatrywane pod kątem tego, czy są kompletne, wolne od błędów, czy wnioskodawca kwalifikuje się na dany program itp. Tym samym, jeśli brakuje dokumentów aplikacja jest odsyłana. Można więc zaoszczędzić czas, od razu wysyłając wszystkie potrzebne podania i dokumenty, zyskując przy tym pewność, że są one przygotowane poprawnie. I właśnie w tym kontekście zatrudnienie konsultanta imigracyjnego wpływa na szybsze zakończenie sprawy.

Mniej więcej przed rokiem skontaktowła się ze mną dziewczyna z Rumunii, która ukończyła w Kanadzie studia i miała problemy z otrzymaniem pozwolenia na pracę. Poprowadziłam jej sprawę i wszystko zakonczyło się pomyślnie. Klientka miała się do mnie zgłosić w związku z aplikacją o pobyt stały, nie zgłosiła się jednak, przygotowała ją sama. Miesiąc temu konsulat w Buffalo odesłał jej aplikację, gdyż była niekompletna. Dopiero wówczas zdecydowała, że w tej sytuacji skorzysta z mojej pomocy. Ale straconego czasu już nie uda się odzyskać, co więcej, jej pozwolenie na pracę straci ważność przed uzyskaniem przez nią stałego pobytu.

Jak już zostało powiedziane, konsultant imigracyjny ma możliwość kontaktowania się z urzędnikami imigracyjnymi. Na co dzień rozmawiam z urzędnikami z kanadyjskich konsulatów czy z Employment and Social Development Canada (w sprawie ofert pracy), którzy w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek niejasności potrzebują dodatkowych informacji, wyjaśnień. Faktem jest, że wiele spraw zakończyłoby się negatywnie, gdyby nie te rozmowy. Moje doświadczenia zawodowe pokazują wyraźnie, iż nie wszyscy aplikanci mają świadomość, że urzędnicy imigracyjni, prosząc o dokumenty lub wyjaśnienia, dają określony czas na odpowiedź. Tego typu pisma często bywają lekceważone, a to z kolei jest powodem wydawania decyzji odmownych.

Pozostaje jeszcze kwestia rozmów kwalifikacyjnych. Jako konsulant posiadający licencję mam prawo uczestniczyć w tych "przesłuchaniach" - gdyż taki jest często charakter rozmów. Podobny sposób prowadzenia rozmowy nierzadko wywołuje u osób ubiegających się o pobyt stały duży stres, a wypadkową tego bywa mylenie faktów bądź zapominanie o szczegółach. Dlatego właśnie przebieg wywiadu może mieć kluczowe znaczenie dla sprawy. W świetle tych informacji rodzi się pytanie, jaką rolę w takiej sytuacji pełni konsultant. Otóż konsultant potrafi odpowiednio przygotować klienta do tego typu rozmowy. Oczywiście nie poprzez przygotowanie gotowych odpowiedzi, ale poprzez uświadomienie, uprzedzenie klienta, czego powinien się spodziewać. Ponadto pomaga wyjaśniać różne nieścisłości w trakcie samego wywiadu.

Jakiś czas temu moją klientką była pani sponsorująca męża. Owa kobieta przez kilka minut opowiadała urzędnikowi o swojej zastawie stołowej. Mąż (małżonkowie byli przepytywani oddzielnie), zapytany o tę zastawę, niewiele umiał na jej temat powiedzieć. Jego żona była artystką i przywiązywała wagę do każdego detalu, natomiast on nie zwracał najmniejszej uwagi na podobne szczegóły. Ten przykład pokazuje, że nawet prozaiczny temat może stać się przyczynkiem do wystąpienia niepożądanej sytuacji podczas wywiadu. Obecność profesjonalisty jest wówczas bardzo pomocna. Warto o tym pamiętać rozważając, czy zatrudnić specjalistę, czy też nie.

Wróć do początku O Marii Krajewskiej
Kontakt z nami
Programy emigracyjne
Po co konsultant?O biurze
Ocena szans

 

 

Artykuly

 

Consultor Inc. jest firmą konsultingową zajmującą się sprawami osób starających się o emigrację do Kanady. Reprezentujemy klientów z całego świata, w tym osoby przebywające już w Kanadzie. Consultor Inc. jest prowadzony przez specjalistę prawa imigracyjnego, Marię Krajewską, członka Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych - The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), jedynej organizacji, która w kanadyjskim systemie prawnym nadaje konsultantom uprawnienia do reprezentowania klientów.

...

Nr 206

Maria Krajewska o sobie:

Urodziłam się w Polsce w 1955 roku. Dorastałam w czasach komunistycznych, co miało istotny wpływ na moje losy. Z domu rodzinnego wyniosłam przekonanie, że jedynie dobra znajomość prawa może ochronić zwykłego człowieka. Zdecydowałam się studiować prawo, by móc po jego ukończeniu pomagać ludziom – uczciwie i profesjonalnie ich reprezentując.

Podczas studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1974-1978) zainteresowałam się międzynarodowym prawem publicznym i prawami człowieka. Te tematy stały się przedmiotem mojej pracy magisterskiej, którą obroniłam w roku 1978, otrzymując tytuł magistra prawa. Wcześniej, w lecie 1977 roku, po ukończeniu letniego programu otrzymałam certyfikat Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu.

Po uzyskaniu dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim zaoferowano mi stanowisko adjunkta w Instytucie Międzynarodowego Prawa Publicznego, mimo że nigdy nie byłam członkiem PZPR. Docenione zostały moje wyniki akademickie, doświadczenie w pracy naukowej oraz znajomość języków obcych. Kontynuowałam karierę naukową, uzyskując w czerwcu 1981 roku dyplom studiów podyplomowych w Instytucie Spraw Międzynarodowych w Nicei we Francji.

Wróciłam do Polski bogatsza o wiedzę na temat praw Wspólnot Europejskich, jak również Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
W 1982 roku ukończyłam aplikację sędziowską. Te wszystkie doświadczenia otworzyły mi drzwi na Wydział Prawa, gdzie do czerwca 1986 roku pracowałam jako wykładowca. W tym czasie wielu pracowników wydziału traciło pracę, atmosfera otwartości szybko zniknęła. Przyszłość należała do tych, którzy godzili się popierać obowiązujący system polityczny - nie liczący się z prawem. W tej sytuacji zdecydowałam się emigrować z Polski.

W 1989 roku rozpoczęłam pracę jako konsultant i asystentka prawna w kancelarii adwokackiej Czuma, Ritter Barristers & Solicitors w Kanadzie. Byłam odpowiedzialna za sprawy uchodźcze, wliczając uwalnianie z aresztów imigracyjnych i reprezentowanie klientów przed Trybunałem Imigracyjnym. W tym czasie odwiedzałam obozy uchodźcze, rozmawiałam z uchodźcami, pomagałam przygotowywać różnego rodzaju odwołania, tłumaczenia, raporty na temat łamania praw człowieka. Przygotowywałam także sprawy uchodźcze z Polski, których w owym czasie było bardzo dużo. Zdobywałam niezwykle cenne doświadczenie, posługując się na co dzień zarówno językiem angielskim, jak i francuskim. Ponadto uczęszczałam na kursy organizowane przez Law Society of Upper Canada (organizacja reprezentująca prawników), jak również przez organizację prawników uchodźczych (prawników specjalizujących się właśnie w prawie imigracyjnym), zdobywając również wiedzę teoretyczną.

W październiku 2000 roku otrzymałam certyfikat z York University, poświadczający moje kwalifikacje w rozwiązywaniu konfliktów i mediacjach. W sierpniu 2004 roku ukończyłam z najwyższym wyróżnieniem roczny kurs z zakresu prawa imigracyjnego w Seneca College. (W tym samym roku rząd kanadyjski wprowadził licencję na wykonywanie zawodu konsultanta imigracyjnego i od tego czasu każdy konsultant udzielający porad imigracyjnych odpłatnie musi posiadać pełne członkostwo Kanadyjskiej Rady Regulacyjnej Konsultantów Imigracyjnych (The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council). Po zdaniu egzaminów językowych, jak również egzaminów z prawa imigracyjnego, uzyskałam pełne członkostwo ICCRC.

Milan Tomasevic, B.A., L.L.B. Prawnik

Specjalizacja: prawo kryminalne, imigracyjne, sprawy cywilne; usługi notarialne.
Milan współpracuje z naszym biurem w najtrudniejszych sprawach imigracyjnych (często z wątkiem kryminalnym), wymagających apelacji przed Sądem Federalnym.

Justyna Rzeczkowska o sobie:

Urodziłam się w Polsce w latach osiemdziesiątych. Po ukończeniu liceum o profilu historyczno-prawnym podjęłam studia prawnicze na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, które ukończyłam z wyróżnieniem w 2012 roku. Do moich zainteresowań naukowych należy przede wszystkim prawo międzynarodowe, prawa człowieka oraz prawo Unii Europejskiej. W 2012 roku ukończyłam rówież Europejską Akademię Dyplomacji ze specjalizacją w służbie zagranicznej. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku gdzie odbyłam staż zawodowy. Obecnie jestem w trakcie zdobywania kolejnego tytułu zawodowego – Paralegal. W biurze Pani Marii Krajewskiej jestem odpowiedzialna za przygotowywanie podań na pobyt stały i tymczasowy, aplikacje o obywatelstwo kanadyjskie, przedłużenia kart stałego pobytu oraz program dla młodych (IEC). Biegle władam językiem polskim oraz angielskim.

Danuta Ganchev o sobie:

Ukończyłam studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Optyki w Sankt Perersburgu, mieście znanym z Białych Nocy, i określanym mianem Wenecji Północy. Po powrocie do Polski, rozpoczęłam karierę w zawodzie inżyniera mechanika, którą następnie kontynuowałam w Bułgarii, dokąd wyemigrowałam na kolejne sześć lat. Pełniłam tam również funkcje tłumacza języka polskiego i rosyjskiego, co umożliwiło mi nawiązanie licznych kontaktów z klientami z Polski i byłego Związku Radzieckiego. W ciągu tych sześciu lat spędzonych w Sofii miałam także okazje poznać kulturę bałkańską i podziwiać uroki Bułgarii. Posługuję się biegle językiem polskim, rosyjskim, bułgarskim i angielskim. W biurze Pani Marii Krajewskiej jestem odpowiedzialna za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami dokonując analizy ich szans na emigracje do Kanady, udzielanie szczegółowych informacji dotyczących dostępnych programów Imigracyjnych, dokonywanie tłumaczeń dokumentów oraz przygotowywanie podań dla klientów naszego biura.

Martin De Narvaez o sobie:

Osobiście przeszedłem drogę emigracyjną zarówno w Stanach jak i Kanadzie i wszystkie związane z nią wyzwania. Te doświadczenia pomogły mi w znalezieniu mojego zawodowego powołania, które zrealizowałem w ciągu ostatnich dziesięciu lat pomagając w procesach imigracyjnych dziesiątkom rodzinom i indywidualnym osobom w Kanadzie. Podjąłem również studia w dziedzienie doradztwa imigracyjnego i obecnie asystuję Marii Krajewskiej w sprawach uchodźczych oraz przygotowywaniu podań o pobyt stały w Kanadzie osobom hiszpańsko-języcznym i specjalizuję się w sprowadzaniu imigrantów z Ameryki Południowej i Środkowej oraz Stanów Zjednoczonych.

Anna Kutkiewicz o sobie:

Jestem asystentką prawną w biurze Pani Marii Krajewskiej od kwietnia 2015 roku.
Swoją drogę imigracyjną rozpoczęłam w maju 2005 roku tuż po ukończeniu studiów. Wyjechałam do Anglii gdzie mieszkałam przez 6 lat. Zawsze jednak marzyłam o mieszkaniu na innym kontynencie. Stało sie to rzeczywistością gdy w 2011 roku rozpoczęłam naukę w Kanadzie. W czerwcu 2015 roku ukończyłam Office Administration Legal w Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning.
wróć
O Marii KrajewskiejKontakt z namiProgramy emigracyjnePo co konsultant?O biurze
Ocena szans

 

 

Artykuly

Wtępna ocena szans
Początek strony